Ajankohtaista
Ei sisältöä tällä hetkellä
pic1 pic2
pic2 pic2
Krado-mastot ovat rakenteeltaan modulaarisia ja niistä saadaan toteutettua juuri sinulle sopiva ratkaisu.
 
Sopivan maston valintaan vaikuttavat halutun korkeuden ja kuormitettavuuden lisäksi maston sijaintipaikka (maastoluokka ja maan pinnan muoto), mastolta vaadittu luotettavuusluokka ja tietenkin maston ulkonäölle asetetut vaatimukset.
 
Krado-hybridimastoissa yhdistyvät putki- ja ristikkomastojen parhaat ominaisuudet. Hybridimastoissa uutta ajattelua edustavat mallit jossa putkimaston huipussa olevan ristikko-osuuden pituus voi olla jopa 24 metrin korkuinen. Tyven putkiosuuden korkeus on mallista riippuen 6 - 24 metriä. Vaihtoehtojen runsaus mahdollistaa maisema- ja käytettävyyshyötyjen optimoinnin.
 
Krado-mallistosta löydät valmiiksi mietityt vaihtoehdot niin vapaasti seisovista ristikkomastoista kuin hybridimastoistakin.
 
Mallien kuormitettavuustiedot on esitetty erillisissä taulukoissa joiden linkit ovat alla.
 
Kaikki Krado-mastot on suunniteltu Eurokoodi 3 – standardin SFS-EN 1993-3-1 + NA/FI mukaisesti.

Sivua päivitetty 25.04.2015 Krado